۱۳۸۵ آبان ۲۸, یکشنبه

Problem Definition

تا اينجا كه مباحث مديريتي رو خوندم و ديدم و شنيدم و دقت كردم اينو فهميدم كه : يك مدير بايد تعريف كردن مساله (Problem definition) رو خوب بلد باشه.يعني بتونه هر مساله ، معضل ، مانع ، موفقيت و شكست رو درست تعريف كنه قبل از اينكه اولين قضاوت رو در مورد آنها انجام بده.يعني قبل از هر كاري يك مكث و مقداري تامل داشته باشد.به زبان ديگر هر آنچه كه براي ديگران مساله(problem) ميباشد براي يك مدير فلسفه محور ميشود يك مطالعه موردي(case study)!

۳ نظر:

Ronak گفت...

هر آنچه كه براي ديگران مساله(problem) ميباشد براي يك مدير فلسفه محور ميشود يك مطالعه موردي...وهمینطور زندگی برای یک انسان مدیر!

چيا چاره خواه گفت...

پس نتيجه ميگيريم آنها كه ميگويند مديريت بخوانيد تا ثروتمند شويد ، راه را اشتباه ميروند.

Ronak گفت...

مدیریت بدانید تا آنگونه که "می خواهید" زندگی کنید