۱۳۸۶ مهر ۱۵, یکشنبه

مدیریت پروژه!

باید ساعتها به این عکس خیره شد و فکر کرد ، بلکه زمانی که مدیر پروژه شدیم این اختلافات کمتر به چشم بخورد

۲ نظر:

Ronak گفت...

به قول یکی : ممالک پیشرفته فکر می‌کنند ... فکر می‌کنند ... فکر می‌کنند ... بعد کار می‌کنند ؛ اما ما کار می‌کنیم ... کار می‌کنیم ... کار می‌کنیم ... بعد می‌شینیم فکر می‌کنیم!!!

Ronak گفت...

به قول یکی : ممالک پیشرفته فکر می‌کنند ... فکر می‌کنند ... فکر می‌کنند ... بعد کار می‌کنند ؛ اما ما کار می‌کنیم ... کار می‌کنیم ... کار می‌کنیم ... بعد می‌شینیم فکر می‌کنیم!!!