۱۳۸۶ تیر ۵, سه‌شنبه

مچ گيري گوگل!

زماني در يكي از پستهاي خودم حسابي از گوگل و فلسفه كسب و كار اخلاقي اش تعريف كرده بودم.اما بعد از آن چندين شاهد از سانسورهاي گوگل براي دولتهايافتم.تا اينكه نمونه مستند آنرادر اينجا يافتم.
اگر ميدان تيانگ من را در گوگل عمومي و گوگل چين جستجو كنيد، دو نتيجه متفاوت ميدهد!!!
حالا ديگر نميتوانم به اخلاق در شركتهاي موفق جهاني ايمان داشته باشم هرچند خود آنها به شدت ادعا ميكنند.
شايد هم شركتها براي بقاي خود بايد دست به چنين كارهايي بزنند!؟؟

۱۳۸۶ خرداد ۲۷, یکشنبه

اگر نفت نداشتيم چه ميشد؟

به نظر من هر ايراني كه به توسعه، بهره وري، كيفيت و پيشرفت فكر ميكند بايد روزي سه بار اين سوال را از خودش بپرسد كه :
" اگر نفت نداشتيم چه ميشد؟"
مهم نيست به چه جوابي ميرسد بلكه مهم اينست كه او را به فكر واميدارد!
اين سوال را بايد پرسيد و منصفانه در جستجوي راه حل آن بود.
اين سوال بايد در تمام لايه هاي جامعه جريان پيدا كند.مطمئنا نتيجه آن هرچه باشد به نفع همه است.
(توضيح براي مهندسين : اصلا اين نفت بد جوري تفكر مهندسي را از بين ميبرد)

۱۳۸۶ خرداد ۲۶, شنبه

مجموعه اي از چرا ها و چراها و چراها؟؟؟

فايلي كه در لينك آن در زير ارائه شده است ، مجموعه اي بسيار زيبا از چرا ها و مقايسه هاست كه در جامعه كنوني ما وجود دارد.نميدانم جمع اوري اين چراها كار چه كسي است و لي هر كسي بوده با نكته بيني و ريز بيني زيبايي موارد و مسائل اجتماع ما را مشاهده كرده و براي هر كدام يك چرا مطرح كرده.من كه خودم خيلي لذت بردم.
پرسيدن و چرا گفتن و مقايسه كردن كار خوبي است به شرطي كه منجر به راه حل شود.يعني چرا گفتن ما را به سمتي هدايت كند كه ريشه يابي كنيم.مقايسه كردن هم بايد همين كاركرد را داشته باشد.اگر عادت كنيم صرفا مقايسه كنيم و بازهم مقايسه كنيم دچار يك نوع دور باطل ميشويم.
دليلي ندارد كه همه موارد را قبول كنيم.مهم اينست كه با ديدگاهي منصفانه دليل آنها را ريشه يابي كنيم و بازهم از خودمان بپرسيم آيا آنچه كه گفته صحيح است؟ و دليل آن چه ميتواند باشد؟
لزومي ندارد خودمان را با جوامع ديگر هم مقايسه كنيم.چه بسا آنها هم همين مشكل را داشته باشند.فقط كافيست قضاوت كنيم كه آيا اين يك معضل است يا نه و اگر معضل است چگونه آن را ميتوان بهبود داد.
فايل متني را از اينجا ميتوانيد دانلود كنيد