۱۳۸۶ اسفند ۲۶, یکشنبه

شكست بخوريد تا پاداش بگيريد!

جك ولش رييس جنرال الكتريك مي گويد :‌ "شكست بخوريد تا پاداش بگيريد!!"
ميگويند شكست خوردن، از بزرگترين هنرهاي جهان است