۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

ارزش افزوده فعاليت هاي روزانه

اول اينكه : هميشه مطالب و محتوياتي كه حاصل پردازش فكري انسان ها مي باشد، طرفدار دارد.يعني خوانندگان بيشتر مطالبي را دوست دارند كه حاصل تفسير منحصر به فرد خود نويسنده باشد، نه كپي از اينجا و اونجا.هرچند هم كه كوتاه باشد.اين تفسير شخصي به نوعي داراي ارزش افزوده مي باشد.

دوم اينكه : براي تفسير وقايع، نياز به مواد اوليه داريم.از طرفي همه ما در طول روز كارهاي متنوعي انجام مي دهيم.مانند چك كردن ايميل، جستجوي اينترنتي، خواندن مطلب،حرف زدن با ديگران، فكر كردن، پياده روي، نگاه كردن و... كه همه اينها مي تونه به نوعي موارد اوليه باشه براي ارائه تفسير

سوم اينكه : اگر در طول روز بتوانيم چندين دقيقه را به تفسير ماوقع اختصاص دهيم و سپس آنرا بنويسيم و در وبلاگمان انتشار دهيم يا براي آن يك روزنامه الكترونيكي درست كنيم، پس به صورت اتوماتيك و با هزينه كمي، خوانندگاني براي مطالب خود پيدا مي كنيم.كه نتيجه آن مي شود يك شبكه اجتماعي از دوستان و همكاران و تجربيات آنها.بازهم نتيجه آن مي شود پختگي ذهن.بازهم نتيجه مي شود ديدگاه زيباتر به زندگي.

پس : وقايع روزانه خود را ثبت و پردازش كنيم و به اشتراك بگذاريم، تا زندگي زيباتر شود!

هیچ نظری موجود نیست: