۱۳۸۵ اسفند ۷, دوشنبه

همه چيز را رد نكنيم!

طاقت نياوردم اينجا چيزي ننويسم : اين حرفهاي جديد حسين درخشان رو در مورد ايران نسبتا دموكراتيك قبول دارم.
آنهايي كه فقط عادت كرده اند همه چيز را رد كنند و به همه چيز(چه خوب و چه بد) ايراد بگيرند، بدانند كه اينجا خيلي چيزهاي خوب هم يافت ميشود.بصيرت ديدن ميخواهد.
(ديگر بيشتر از اين نتوانستم غير سياسي توضيح بدهم!)
اگر به فيلتر برخورديد ميتوانيد از طريق گوگل ريدر مشترك شويد
يا نوشته هاي مورد علاقه ام را در گوگل ريدر بخوانيد