۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

جگونه ایده های جدید پیدا کنیم؟

شما به یافتن ایده های جدید برای کسب و کار خوا علاقه مندید و لذا ذهن شما مدام در جستجو می باشد. این باعث می شود آمادگی برای یافتن ایده جدید داشته باشید. تنها کافیست جرقه ای در ذهن شما ایجاد شود. اما این برای رسیدن به ایده کافی نیست. باید دانست که ایده های جدید در اتاق های بسته بوجود نمی آیند. بلکه آنها در روند مناسب خود و بستر مطلوب بوجود می آیند. برای ایجاد بستر مناسب بهتر است شرایط پیرامون خود را بهبود دهید. جریان گردش اطلاعات مفید در اطراف خود ایجاد کنید. این باعث می شود شما در مسیر خلاقیت قرار گیرید و درست در زمانی که انتظار ندارید ایده جدید به ذهنتان برسد. برای اینکه شرایط مناسبی در پیرامون خود ایجاد کنید

"

هیچ نظری موجود نیست: