۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

معرفی ایده کسب و کار اینترنتیمعرفی یک نمونه کسب و کار اینترنتی
معرفی ایده کارآفرینی اینترنتی

در راستای معرفی کسب و کارهای اینترنتی، یک نمونه در ذیل معرفی می شود
رستوران های تهران و شمال کشور را در اینترنت پیدا کنید

ایده جالب و جامعی است
شاد ایده تکراری بوده باشد اما مهم این است که از همه کاملتر ساخته و پرداخته شده است.