۱۳۸۵ دی ۱۸, دوشنبه

بدون شرح!

سالي صدو پنجاه هزار نفر از بهترين مغزهاي جوان ايراني از ايران خارج ميشوند!
به عبارتي معادل يك برابر و نيم ورزشگاه آزادي در هر سال! يا كمي بيشتر از صادرات نفت يعني چيزي معادل 40 بيليون دلار در سال.
زماني اينو در شرق خوندم بعدا گفتم شايد اشتباه بوده ولي بازم اينجا ديدم.
اكثرا جواب دادند كه دنبال زندگي بهتر ميرويم.زندگي بهتر يعني چه؟
زندگي بهتر يعني زندگي با واقعيتها يعني قبول واقعيتها و تلاش براي بهتر ساختن آنها.زندگي بهتر يعني نقش فعالانه در بهتر سازي زندگي خود و ديگران.زندگي اي كه مال من و ديگران است.
اگر شما ميرويد پس اينجا را چه كسي بسازد؟ اينجا عده زيادي براي زندگي بهتر به شما نياز دارند ؟
دلم ميخواد كمي ناراحت باشم.....

۱ نظر:

فرنوش گفت...

Sharif
daily newspaper
no368 has got a special page which audiences the Brain Drainproblem indirectly.
when u read this biographies you'd mixed up to be proud of being a citizen of this country and having the same blood roots
with these people or just being sorry
of not having'em here and loss of the favor of being in their presence!!!