۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

ذهن توجيه گر

اگر مي خواهيد از جنبه هاي انساني خود فاصله نگيريد، لطفا ذهن خود را به توجيه كردن عادت ندهيد.اين خيلي مهمه

هیچ نظری موجود نیست: