۱۳۸۶ تیر ۵, سه‌شنبه

مچ گيري گوگل!

زماني در يكي از پستهاي خودم حسابي از گوگل و فلسفه كسب و كار اخلاقي اش تعريف كرده بودم.اما بعد از آن چندين شاهد از سانسورهاي گوگل براي دولتهايافتم.تا اينكه نمونه مستند آنرادر اينجا يافتم.
اگر ميدان تيانگ من را در گوگل عمومي و گوگل چين جستجو كنيد، دو نتيجه متفاوت ميدهد!!!
حالا ديگر نميتوانم به اخلاق در شركتهاي موفق جهاني ايمان داشته باشم هرچند خود آنها به شدت ادعا ميكنند.
شايد هم شركتها براي بقاي خود بايد دست به چنين كارهايي بزنند!؟؟

هیچ نظری موجود نیست: